Fri frakt och retur inom Sverige. Snabb leverans (vanligtvis 2-3 dagar)

Försäljnings- och leveransvillkor

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för konsumentavtal vid köp av varor på Nordiccrystals.se för leverans i Sverige. Villkoren för företagares köp av varor på Nordiccrystals.se framgår av punkt 8.

1. Företagsuppgifter

Hemsidan Nordiccrystals.se ägs och drivs av företaget: Nordic Crystals ApS Kay Fiskers Plads 9 2300 København S Danmark Cvr. nr. 41569026.

2. Leveranstyper och fri leverans

Följande leveranstyper finns för varor köpta på Nordiccrystals.se. Leverans till din adress: Leverans mot mottagningsbevis på en självvald adress. Dessa varor levereras oftast av GLS, DHL, UPS, PostNord. Nordic Crystals ApS erbjuder fri leverans i Sverige på alla varor. Om du vill få din vara levererad till ett annat land än ex. Norge eller Danmark så måste detta särskilt avtalas med Nordic Crystals ApS och du står som utgångspunkt själv för dessa leveranskostnader, såvida inte annat uttryckligen har avtalats med Nordic Crystals ApS. Leveranstiden är vanligtvis mellan 3-5 vardagar. En del varor kan specialtillverkas hos Nordic Crystals ApS. Därför kan leveranstiden på dessa särskilda varor vara längre. Leveranstiden anges i den slutligt bindande beställningsbekräftelsen som du får via e-post.

3. Beställningsbekräftelse och kvitto för mottagande av beställning

Nordic Crystals ApS annonsering av varor är en uppmaning till att göra erbjudanden, jämför avtalslagen § 9. Det har därför inte ingåtts ett bindande köpeavtal innan Nordic Crystals ApS har accepterat din beställning av varor. Detta sker först när du får en slutlig beställningsbekräftelse från Nordic Crystals ApS, som du får omedelbart efter att du har gjort en beställning. E-postmeddelandet innehåller en kopia av din beställning samt dessa försäljnings- och leveransvillkor. Du får efterföljande ett e-postmeddelande eller ett SMS när varan skickas från vårt lager eller blir levererad av vår leverantör.

4. Betalning och säkerhet

När du handlar på Nordiccrystals.se, ska du använda ett betalkort eller Apple Pay när du handlar på vår hemsida med en mobil enhet. För att skydda dina kortuppgifter hanteras betalningen av en godkänd och certifierad betalningsmodulleverantör. Denna ser till att alla uppgifter behandlas krypterat, så att varken Nordiccrystals.se eller andra kan få tillgång till dina kortuppgifter. På Nordiccrystals.se kan du använda följande betalningsformer: Apple Pay, VISA, MasterCard eller America Express. Betalningen dras när vi har skickat dina varor. För de varor som ska specialtillverkas, dras pengarna när tillverkningen påbörjas.

5. Ångerrätt

Du har rätt att ångra din beställning som du gjort på Nordiccrystals.se utan anledning inom 14 dagar. Ångerrätten går ut 14 dagar efter den dag då du, eller en av dig angiven tredje person, dock inte transportören, får den sista varan i fysisk besittning. För att utnyttja ångerrätten ska du meddela oss ditt beslut om att ångra beställningen i en entydig deklaration. Detta ska ske skriftligt eller via telefon till: Telefon: +45 70 66 60 61 (alla vardagar kl. 9-16) E-post: info@nordiccrystals.dk Om du väljer att ångra din beställning kan du använda Standard-ångerformuläret som hittas i slutet av dessa försäljnings- och leveransvillkor eller genom att ange följande uppgifter skriftligt:  Beställningsnummer, namn och upplysning om att du vill använda ångerrätten. Om du ångrar köpet, återbetalar vi alla betalningar vi tagit emot från dig, utan onödig fördröjning och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi har tagit emot meddelande om ditt beslut att ångra köpet. Vi genomför återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen. Vi betalar inte ut till tredje part. Du påläggs inga avgifter till följd av återbetalningen. Du ska returnera varan utan onödig fördröjning och senast 14 dagar från det datum då du har informerat oss om nyttjandet av ångerrätten. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan före utgången av de 14 dagarna. Vid ångrat köp ansvarar du själv för att få varorna returnerade till oss, men Nordic Crystals ApS betalar returkostnaden frän Sverige. Om du vill skicka tillbaka en vara ska du se till att den är ordentligt inpackad. OBS: Notera att returetiketter inte får klistras direkt på varan. Du är endast ansvarig för eventuell försämring av varans värde som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastslå varans art, egenskaper och det sätt den fungerar på. Om du har använt varan utöver vad som är nödvändigt för att konstatera varans art, egenskaper och det sätt den fungerar på, förbehåller vi oss rätten till att, efter konkret värdering vid varje tillfälle, att reducera återbetalningen eller låta betalningen upphävas helt. Varor undantagna ångerrätten Följande varutyper är undantagna ångerrätten: Leverans av varor som är specialtillverkade efter konsumentens specifikationer eller har fått en tydlig personlig prägel. Returleverans av varor ska ske direkt till vår adress: Nordic Crystals ApS c/o easyTableBooking Kay Fiskers Plads 9 2300 Köpenhamn S Danmark Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills dess att vi har fått varan i retur, eller att du har presenterat information för att ha returnerat varan, allt efter vad som sker tidigast.

6. Reklamation

När du handlar på Nordiccrystals.se har du som konsument 2 års reklamationsrätt vid fel eller brister på varan räknat från den tidpunkt då du mottog varan. Du ska reklamera inom rimlig tid efter att du har konstaterat felet eller bristen. en. En i god tid berättigad reklamation innebär att du antingen kan få varan reparerad, få ett prisavdrag eller få pengarna tillbaka beroende på den konkreta situationen. Reklamationsrätten upphävs om felet eller bristen är förorsakat av köparen, exempelvis till följd av felaktig användning, naturligt och allmänt slitage eller egen modifikation av produkten (t.ex. reparation, till- och/eller ombyggning). Om du vill reklamera varor gäller följande procedur: Anser du att det finns fel eller brister på varan och vill reklamera den ska du meddela oss detta skriftligt eller muntligt. Här ska du beskriva felet eller bristen. Det är viktigt att du har tagit emot vår bekräftelse på ett godkännande  av reparation eller annat avhjälpningsförsök, innan du eventuellt skickar varan till oss. I en del fall kommer vi erbjuda att komma och reparera varan på din adress. Du kan läsa mer om reklamationsrätt på https://www.konsumentverket.se. När en vara skickas in i samband med reklamation, ska du se till att den är ordentligt inpackad så det inte blir ytterligare skada på varan. Vi ställer inte några särskilda krav på emballaget – bara att det skyddar varan under transport.

7. Personliga uppgifter

Upplysning om behandlingen av dina personuppgifter i samband med en beställning och beteende på Nordic Crystals ApS hemsida framgår i respektive av Nordic Crystals ApS Integritetspolicy  och Cookiepolicy.

8. Särskilda villkor för företagare (som huvudsakligen handlar i syfte på deras yrke)

Försäljnings- och leveransvillkoren för konsumenter gäller även för företagare – dock med följande ändringar: Det finns ingen ångerrätt för företagare. Det är 1 års reklamationsrätt från det ursprungliga fakturadatumet, såvida inte annat skriftligt avtalats. Byte eller reparation medför inte att en ny reklamationsperiod på 1 år påbörjas. Nordic Crystals ApS förbehåller sig äganderätten till varor köpta på kredit tills dess att den fulla köpeskillingen har lagts. Alla kostnader i samband med verkställandet av äganderätten bärs av köparen.

9. Andra förhållanden

Ersättnings- och personansvar. Kunden ansvarar för att säkerställa korrekt montering och uppsättning av lampan, inklusive elektroniska anslutningar och installation. T.ex. att säkerställa att taket kan bära lampans vikt eller korrekt anslutning av ström. Vi är inte ansvariga för sak- eller personskador till följd av felaktig eller otillräcklig montering eller uppsättning av lampan. Force Majeure. Vi är inte ansvariga för förseningar eller bristande efterlevnad av våra skyldigheter enligt försäljnings- och leveransvillkoren, om förseningen eller den bristande efterlevnaden beror på händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll ”Force Majeure”. Ogiltighet. Skulle en eller flera av bestämmelserna i försäljnings- och leveransvillkoren förklaras helt eller delvis ogiltiga, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla. Rätt att överklaga (endast konsumenter). Om du inte är tillfreds med vårt avtal och inte kan enas med vår kundtjänst om en förnuftig lösning på tvisten, kan du klaga till Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, om villkoren för detta är uppfyllda. Klagomålet kan ske via Klageløsningen via www.forbrug.dk.. Vid klagomål ska du även meddela vår e-postadress: info@nordiccrystals.dk. Europakommissionens klagomålsportal online kan även användas vid inlämnande av ett klagomål. Det är särskilt relevant för kunder med hemvist i ett annat EU-land. Klagomålet kan skickas in här: http://ec.europa.eu/odr. Vid inskick av klagomål ska kunden även meddela vår e-postadress: info@nordiccrystals.dk.

10. Val av lag och domstol

Avtal om köp av varor på Nordiccrystals.se dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole. Standard-ångerformulär (detta formulär fylls i och returneras endast om ångerrätten ska användas) – Till [här fylls företagarens namn, fysiska adress och i förekommande fall faxnummer och e-postadress i av företagaren själv]: – Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) vill använda ångerrätten i samband med mitt/vårt (*) köpeavtal om följande varor (*)/leverans av följande tjänster (*) – Beställt den (*)/mottaget den (*) – Konsumentens namn – Konsumentens adress – Konsumentens underskrift (endast om formulärets innehåll kommuniceras på papper) – Datum (*) Det irrelevanta stryks ut
Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.