Fri frakt och retur inom Sverige. Snabb leverans (vanligtvis 2-3 dagar)

Integritetspolicy

1. Företagsuppgifter

Denna integritetspolicy gäller för hemsidan Nordiccrystals.se, som ägs och drivs af företaget (Den dataansvariga):

Nordic Crystals ApS,
Emil Holms Kanal 14
2300 Köpenhamn S
Danmark
Cvr. nr. 41569026.

Nordic Crystals ApS behandlar en rad personuppgifter om sina kunder (Den registrerade).

2. Följande personuppgifter behandlar Nordic Crystal ApS

Nordic Crystals ApS, behandlar onlinekunders kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post), köphistorik och inkommande e-post från kunden.

Nordic Crystals ApS behandlar dessutom uppgifter om hemsideanvändares digitala beteende, när Nordic Crystals ApS använder cookies på hemsidan. Du kan läsa mer om Nordic Crystal ApS behandling av personuppgifter till användning för cookies i vår cookiepolicy här: cookiepolicy

3. Syftet med behandlingen

Behandlingen sker med syftet att bekräfta beställningar, leverera varor, kräva betalning, tillhandahålla kundservice och eventuellt företa kreditering.

Nordic Crystals ApS, använder avslutningsvis uppgifterna om den enskilda onlinekundens köp till att uppnå generell statistisk kunskap om onlinekunders beteende med syftet att utveckla och förbättra Nordic Crystals ApS sortiment och erbjudanden.

4. Den rättsliga grunden

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU Dataskyddsförordningen art. 6, stycke 1, litra b (kontraktförhållanden).

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU Dataskyddsförordningen art. 6, stycke 1, litra f (intresseavvägning), när det gäller behandlingen av personuppgifter till statistiska syften, som inte avser användningen av cookiedata. Nordic Crystals ApS legitima intresse i att optimera sin onlinebutik, sitt varusortiment, sina erbjudanden och digital plattform och tjänster har företräde framför den registrerades integritet och frihetsrättigheter, då detta måste anses som en rimlig förväntning hos kunderna , att Nordic Crystals ApS vidtar en sådan statistisk behandling.

5. Lagringsperiod

Personuppgifter om kunder i Nordic Crystal ApS onlinebutik raderas senast 3 år efter att senaste leveransen har utförts, annullerats eller att ett pågående ärende har avslutats. Bokföringspliktiga uppgifter om ett köp eller en kreditering raderas när det har gått 5 år från slutet av köp- eller krediteringsåret.

6. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har i förhållande till Nordic Crystals ApS behandling av personuppgifter rätt till:

  • att få insikt i vilka personuppgifter Nordic Crystals ApS behandlar
  • att få personuppgifter som Nordic Crystals ApS behandlar borttagna
  • att korrigera eller göra invändningar mot Nordic Crystals ApS behandling av personuppgifter
  • att flytta personuppgifter från Nordic Crystals ApS till en annan dataansvarig
  • att klaga till Datainspektionen

Det är viktigt att understryka att det inte alltid är möjligt att uppfylla en begäran om borttagning då Nordic Crystals ApS kan ha en saklig grund till att lagra de gällande personuppgifterna eller kan krävas att lagra de personuppgifterna i enlighet med annan lagstiftning.

Förfrågningar gällande insikt, borttagning, korrigering, begränsning, invändningar mot eller flyttning av personuppgifter hos Nordic Crystals ApS kan riktas till:

info@nordiccrystals.dk

7. Utlämnande av personuppgifter

Nordic Crystals ApS lämnar ut kunders namn, adress och telefonnummer i nödvändig omfattning till transportörer med syftet att kunna genomföra en överenskommen varuleverans.

Nordic Crystals ApS lämnar inte ut övriga personuppgifter, såvida det inte är lagkrav eller att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal som Nordic Crystals ApS har ingått med den enskilda kunden.

8. Databehandlare och överföringar till tredje land

Nordic Crystals ApS använder inte databehandlare eller överför data till tredje land.

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.